top of page

Cyfryzacja procesu badań konsumenckich EDGE NPD

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie oprogramowania cyfryzującego główny proces usługowy w przedsiębiorstwie EDGE NPD. W ramach projektu planujemy zakupić usługę IT polegającą na wytworzeniu modułu online do badań konsumentów w rzeczywistości 3D w technologii pixel streaming (video) - każdy z respondentów będzie mógł wykorzystywać narzędzie theStore3 pracując ze swojego domu i wykorzystując własny sprzęt komputerowy.


Projekt obejmuje następujące zadania:
1.Zakup dedykowanego oprogramowania zapewniającego automatyzację i cyfryzację procesów biznesowych w obszarze badań konsumenckich.

Pandemia COVID19 silnie negatywnie wpłynęła na przychody EDGE z podstawowej działalności - usług badań konsumenckich, obniżając ich wartość w stosunku do roku 2019 o prawie 25%. Wdrożone rozwiązania umożliwią przedsiębiorstwu uzyskanie zwiększonej odporności na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i podobnymi zdarzeniami w przyszłości, a także pozwolą zahamować spadki przychodów z podstawowej działalności przedsiębiorstwa (badanie rynku i opinii). Dzięki zaplanowanej cyfryzacji procesów możliwe będzie znaczące usprawnienie procesów produkcji i zarządzania i ograniczenie zaangażowania bezpośredniego i kontaktów osobistych pracowników przedsiębiorstwa oraz uczestników badań (respondentów).

 

Wartość projektu: 243 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 207 315,00 PLN

loga.png
bottom of page